Skip to main content

PSYCHOTERAPIA

Psychoterapiu vedieme v Gestalt psychoterapeutickom smere, o ktorom sa v posledných rokoch hovorí ako metóde osobného rastu prostredníctvom sebapoznania. Psychoterapia v ňom smeruje k postupnému uvedomovaniu si svojich pocitov, emócií či myšlienok tak, aby sa s nimi klient dostal do užšieho kontaktu a aby získal slobodnú vôľu v rozhodovaní, či chce pokračovať v zažitých stereotypoch alebo chce na nich niečo zmeniť.

Gestalt terapia

Gestalt terapia kladie dôraz na aktuálne prežívanie tu a teraz a má charakter dialógu. Preto je dôležité, aby bol klient schopný a ochotný komunikovať a nadviazať so psychológom istú formu vzťahu.

V rámci Gestalt psychoterapie je možné pracovať so všetkými vzťahovými a neurotickými poruchami, s poruchami osobnosti, ale aj so psychickými poruchami, psychózami a závislosťami. V rámci gestalt terapie sa pomáha klientom k sebapoznaniu, k čomu sa využívajú rôzne prostriedky ako napríklad pohyb, arteterapia či iné alternatívne postupy a terapie.

  • Psychické poruchy ako napr. depresia, úzkosti, fóbie, obsedantno kompulzívne poruchy, závislosti a iné
  • Kognitívne poruchy (pamäť, pozornosť)
  • Posttraumatické poruchy
  • Poruchy správania a emócií
  • Poruchy osobnosti
  • Psychoedukácia
  • Nácvik relaxačných techník a relaxácie
  • Krízová intervencia
  • Rodinná a párová terapia, skupinová terapia
  • Psychologické poradenstvo pri zvládaní stresu, prepracovanosti, psychohygiene vzťahových či výchovných problémoch a pod.