Skip to main content

KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA

Psychologické vyšetrenia

Vykonávame psychologické vyšetrenia pre posúdenie psychickej spôsobilosti pre prácu v SBS a tiež psychologické vyšetrenie pre možnosť držania a nosenia zbrane a streliva, ktoré je upravené vo vyhláške 229/2011 Z.z. Tieto vyšetrenia sú plne hradené žiadateľmi.

Vyšetrenia pre prácu v SBS

Vyšetrenia pre prácu v SBS a vyšetrenia pre zbrojný preukaz realizujeme individuálne aj skupinovo. Pri skupinovom vyšetrení v počte 5 a viac osôb je možné pricestovať s testovacou batériou k vám a vyšetrenie realizovať v priestoroch Vašej spoločnosti v rámci Žilinského a Banskobystrického kraja, prípadne podľa dohody.

  • Psychologické vyšetrenia a posudky
  • Vyšetrenie pre posúdenie invalidity
  • Posúdenie psychického stavu a osobnosti
  • Vyšetrenia pre zbrojný preukaz
  • Testy pre SBS