Skip to main content

CENNÍK

Cenník platný od 01.11.2022

Pri výkonoch, ktoré nemajú liečebný účel, nespadajú do zdravotného poistenia, prípadne sú na vlastnú žiadosť (napr. ak klient nechce ísť cez ZP). Vyšetrenie pre sociálne účely v prípade, že pacient nemá žiadanku zo Sociálnej poisťovne, taktiež spadá k vyšetreniam, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia.

Dohodnuté termíny stretnutí sú považované za záväzné. Prípadné zmeny je potrebné nám oznámiť minimálne 24 hodín dopredu. Pri zrušení sedenia po tomto časovom limite alebo v prípade neoznámeného nedostavenia sa, je účtovaný kompenzačný poplatok 20 €.

Psychoterapia a poradenstvo mimo ZP (do 50 min)

Individuálna

75 €

Párová

75 €

Skupinová (5-8 členov)

20 € /osoba

Rodinná (3 členovia a viac)

80 €

Psychologické vyšetrenie z dôvodov iných ako zdravotné (pre sociálne účely a iné) podľa charakteru a zamerania

Komplexné vyšetrenie

80 €

Parciálne vyšetrenie

50 €

Vyšetrenie vodičov

Vyšetrenie vodiča (1. skupina)

70 €

Doplňujúce testovanie vodiča

30 €

Rozšírenie vodičského preukazu žiadateľov o sk. C+E, ev. D+E

80 €

Rozšírenie o sk. E u držiteľov VP sk. C, D (do 6 mesiacov od vyšetrenia pre uvedené skupiny)

30 €

Rozšírenie vodičského preukazu o sk. C+D (naraz)

80 €

Vodiči dôchodcovia (skupina B, invalidi)

50 €

Vyšetrenie vodičov na zákl. rozhodnutia polície

110 €

Vyšetrenie inštruktora autoškoly

80 €

Vystavenie duplikátu posudku alebo dokladu vodiča

5 €

Vystavenie duplikátu z absolvovania odborného poradenstva

5 €

Rehabilitačný program pre vodičov

250 €

Odborné skupiny – poradenstvo pre vodičov (na základe rozhodnutia Polície – podľa vyhlášky č. 313/2011 Z. z.)

300 €

Zbrojný preukaz, SBS

Vyšetrenie na zbrojný preukaz

100 €

Vyšetrenie psychickej spôsobilosti na prácu s deťmi

100 €

Vyšetrenie pre prácu v SBS (bez zbrane)

80 €

Profesionálny manažment pacienta

(objednávanie, organizačné telefonické/elektronické konzultácie, administratíva nad rámec zdr.starostlivosti, poskytovanie odborných písomných materiálov a pod.)

10 € /sedenie

Vyšetrenie mimo ordinačných hodín

Poskytnutie služieb mimo ordinačných hodín

cena dohodou