Skip to main content

Klinický psychológ, psychoterapeut, dopravný psychológ, odborný garant

PHDR. JOZEF ĎANOVSKÝ

Psychologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť a psychologické služby dospelým a mladistvým v nasledovných oblastiach.

 • Psychodiagnostika
 • Psychoterapia
 • Psychologická posudková činnosť (pracovníkov SBS, zbrojné preukazy a pre účely sociálnej poisťovne)
 • Psychologické poradenstvo
 • Dopravná psychológia (vyšetrenia vodičov a odborné a rehabilitačné poradenstvo po odobratí vodičského preukazu)

Strednú školu som skončil ako tlačiar na polygrafických strojoch avšak už počas štúdia vo mne dozrievalo rozhodnutie študovať psychológiu. Preto som všetku svoju motiváciu a energiu venoval príprave na štúdium a v roku 2002 ma prijali na Filozofickú fakultu PU v Prešove.

Po skončení štúdia som chcel pracovať so závislosťami, čo sa mi aj splnilo. V roku 2008 ma prijali na Prednej Hore za psychológa, kde som sa mohol venovať skupinovej, individuálnej či rodinnej terapii a psychodiagnostike. Mám za sebou 8 ročnú prax na pozícii psychológa v spoločnosti zaoberajúcej sa závislosťami a teda bohaté skúsenosti v oblasti terapie a diagnostiky.

Absolvoval som 7 rokov supervízie pod vedením PhDr. Miloša Šlepeckého, 5 rokov supervízie pod vedením PhDr. Martina Chilíka a 5 rokov supervízie pod vedením MUDr. Vladimíra a MUDr. Margaréty Velických. Mám absolvovanú dlhodobú individuálnu psychoterapiu pri PhDr. Ľudmile Bartókovej. Mám ukončenú atestáciu z klinickej psychológie a rigorózne konanie v odbore sociálna práca na Prešovskej univerzite.

V lete 2015 prišiel impulz otvoriť si vlastnú prax. Podarilo sa a od septembra 2015 som poskytoval terapeutické, poradenské, lektorské a psychodiagnostiké služby vo svojom súkromnom psychologickom centre v Revúcej.

Na jeseň 2016 som ukončil pracovný pomer v OLUP n.o Predná Hora ako aj vlastnú psychologickú prax v Revúcej a od decembra 2016 som začal pracovať vo výkone trestu v Sučanoch na zdravotníckej pozícii klinického psychológa. A popri tomto úväzku som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vo vlastnom Psychologickom centre v Martine.

Zároveň som ukončil dlhodobý psychoterapeutický výcvik v geštalt psychoterapii. V roku 2018 som sa stal členom komory psychológov a členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti kde som zapísaný v zozname psychoterapeutov.

Predchádzajúca pracovná prax:

 • 08/2008 – 11/2016 Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora – práca so závislosťami
 • 09/2015 – 11/2016 Psychologické centrum Ďanovský – vlastná súkromná psychologická prax v Revúcej
 • 12/2015 – 11/2016 Psychcen-PKN s.r.o Tornaľa-Revúca, denný psychiatrický stacionár – spolupráca
 • 02/2016 – 08/2021 Liga za duševné zdravie, online poradňa – externý pracovník
 • 12/2016 – 06/2022 Súkromná psychologická prax v Martine ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v odbore klinická psychológia
 • 05/2016 – 01/2023 Znalecká činnosť v odbore klinická psychológia dospelých
 • 12/2016 – 01/2023 Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých – klinický psychológ
 • 11/2017 – 01/2023 znalecká činnosť v odbore klinická psychológia detí

Súčasná psychologická prax:

 • Od 11/2017 certifikovaná pracovná činnosť psychoterapia
 • Od 2018 som členom komory psychológov
 • Od 2018 som členom slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti zapísaný v zozname psychoterapeutov
 • Od 2020 Ministerstvo zdravotníctva SR – poskytovanie konzultačných služieb v rámci poradne „Odpovedáme rodičom a pedagógom“ na portáli www.infodrogy.sk
 • Od 11/2021 Cerfifikovaná pracovná činnosť dopravná psychológia
 • Od 04/2022 Psychologická ambulancia Via Sano, s. r. o. – dopravný a klinický psychológ, psychoterapeut
 • Od 08/2022 Odborný garant Psychologickej ambulancie Via Sano, s. r. o.